top of page

Türk Folklor  Araştırmacıları

 

Ali Haydar Avcı

Ali Püsküllüoğlu

Ayhan Doğanç

C.Cahit Güzelbey

Cahit Öztelli

Eflatun Cem Güney

Fakir Baykurt

Hamit Zübeyr Koşay

Hikmet Dizdaroğlu

İhsan Hınçer

İsmet Zeki Eyüboğlu

M.Halit Bayrı

M.İlhan Başgöz

M.Sabri Koz

M.Şakir Ülkütaşır

Malik Aksel

Mehmet Önder

Metin And

Muhsine Helimoğlu Yavuz

Mustafa Muhtar Kutlu

Muzaffer Sarısözen

Nail Tan

Nejat Birdoğan

Prof.Dr.Nevzat Gözaydın

Oğuz Tansel

Pertev Naili Boratav

Remzi Oğuz Arık

Sabiha Tansuğ

Sadi Yaver Ataman

Prof.Dr.Saim Sakaoğlu

Sedat Veyis Örnek

Şerif Mardin

Prof.Dr.Şükrü Elçin

Tahir Alangu

Türker Acaroğlu

Veysel Arseven

 

Türkiye’de Halk Bilimi alanında çalışma yapan yabancılar

(Daha çok halk edebiyatı ve halk müziği konuları üzerinde durmuşlardır.)

 

B. Bartok,

W. Eberhard,

F. Giese, G. Jacob,

 U. Johansen,

F.W. Hasluck,

I. Kunos,

F. Luschan,

Th. Menzel,

G. Mezsaros,

G. Nemeth,

K. Rainhardt,

H. Ritter,

W. Ruben 

 Folklorcularımız 

Pertev Naili Boratav

Metin And

Oğuz Tansel

Muhsine Helimoğlu Yavuz

Sedat Veyis Örnek

İlhan Başgöz

Fakir Baykurt

Tahir Alangu

Sabri Koz

Mustafa Muhtar Kutlu

Ali Haydar Avcı

bottom of page