top of page

28.03.2015

Oğuz Tansel’i anılarda yaşatmak, kişiliğini, düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak, genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla verilen  Oğuz Tansel Yazın Ödülü bu yıl Halkbilim alanında bir araştırma-inceleme dosyasına verilmiştir.  Ödülü bu yıl MÜMTAZ FIRAT “KAYBOLAN İZLER: Güneydoğuda Geleneksel Dövme” adlı dosyasıyla  kazanmıştır.

Please reload

bottom of page