top of page

 Yönetim Kurulu 

YÖNETİM KURULU

 

Ali İlhan Gülek

Erdoğan Ünlü

Rasim Sakin

Halil Kazankaya

Elif Duman Türkdoğan

Nezahat Ünverdi

Ayşe Şenlen

 

A. Oğuzhan Sezgin

Süheyla Aray

Ahmet Tüfekçi

Sonnur Bahçekapı

Muharrem Güney

 

 

Başkan

Başkan Yardımcısı

Sekreter

Muhasip

Üye

Üye

Üye

 

Yedek Üye

Yedek Üye

Yedek Üye

Yedek Üye

Yedek Üye

DENETLEME KURULU

 

Aslı Gelsev Sönmez

Selen Gülek

Ümran Serhan

 

Işıl Gülek

Ayşe Şahin

Şebnem Davrak

 

 

Başkan

Başkan Yardımcısı

Üye

 

Yedek Üye

Yedek Üye

Yedek Üye

bottom of page